Služby

Podrobnosti viz níže.

(Ilustrační foto z Třeboradického posvícení - jedna z atrakcí dílny pro bosé nohy.)

 

Zdarma (např. drobnější konzultace, záštita...) nebo za v místě a čase přiměřenou odměnu formou DPP (časově náročnější záležitosti) nabízím:

  • uspořádat přednášku, kurz chůze naboso či výlet naboso. (K přednášce je zapotřebí zajistit počítač, projektor a promítací plochu, přednáška trvá ca 1-2h.) (Účast na bosém výletu či vycházce je na vlastní nebezpečí.)
  • realizovat bosý indoor / outdoor program (i pro školy, zájmové kroužky, školy v přírodě...), např. bosá dílna -  10 atrakcí či čiností pro bosé nohy,  (Pro bosou dílnu je zapotřebí zajistit 10 míst k sedění, např. pařezy, židle, lavičky..., optimálně v místě chráněném před případnou nepřízní počasí. Bosá dílna může být k dispozici i celý den, její absolvování může trvat  ca 30-60 min.)
  • Sáhni si na svůj strach - mohu zorganizovat i zdánlivě nebezpečnou chůzi ve střepech či ve žhavém uhlí.   (Chůzi ve střepech lze absolvovat za ca 15 min. Pro chůzi po žhavém uhlí je zapotřebí zajistit dřevo a tvrdší rovnou plochu, kde lze uhlíky rozhrnout. Příprava uhlíků - shoření dřeva - trvá ca 1h, vlastní chůze po žhavém uhlí ca 15-30 min.) (Chůze ve střepech a po žhavém uhlí je na vlastní nebezpečí. Je to také však výborný psychický trénink k překonávání strachu. Překonejte ho a buďte úspěšní! :-) Chůzi ve střepech a ve žhavém uhlí učím na základě zaškolení a v licenci z.s. Bosá turistika, www.bosaturistika.cz. 
  • posoudit a připomínkovat jakékoli Vaše bosé aktivity či atrakce
  • obhajovat práva bosých lidí v případě např. zákazů vstupu do obchodu, zesměšnění na soc.sítích, nařizování obuvi zaměstanavatelem či školním řádem atd. atd.;
  • poskytnout záštitu pro organizátory bosých výletů (např. dle dokumentu "Jak se plánuje bosý výlet", viz záložka Texty dole);
  • Referenční foto, týkající se výletů, bosé dílny, chůze ve střepech či ve žhavém uhlí viz záložka Foto, např. Mezinárodní den turistiky naboso. Přednáška probíhá podle ppt prezentace, viz úvodní stránka.
  • Ceny:
bosý hromadný výlet/vycházka na přání, do 6km chůze, na DPP, 3000 kč čistého + 4kč/km doprava (z/do Prahy)
- přednáška o bosé chůzi, na DPP, 3000 kč čistého + 4kč/km (z/do Prahy)
- bosá dílna (akce do 3 hodin), na DPP, 3000 kč čistého + 4kč/km (z/do Prahy)
- firewalking, na DPP, ca 13000 kč čistého (ca 16000 hrubého) + 4kč/km (z/do Prahy), podrobněji k ceně viz www.bosaturistika.cz
- glasswalking (akce do 3 hodin), na DPP, 3000 kč čistého + 4kč/km (z/do Prahy)
- návrh bosé stezky, na DPP, 3000 kč čistého + 4kč/km (z/do Prahy)
- souhrnný program celodenní (přednáška, vycházka, dílna, firewalking, glasswalking), na DPP, 20.000 kč čistého + 4kč/km (z/do Prahy)

 

Ceny za posouzení či připomínkování bosých aktivit či za obhajování bosých práv dle dohody,  drobné konzultace (ca do 30ti min., bez cesty) zdarma, náročnější (řekněme od 1 h a více)  1000 kč/h čisté mzdy + ev. doprava, jak výše. 

Jsem jen fyzická osoba, ne spolek nebo podnikatel, takže nemohu fakturovat, a proto nabízím své služby pouze formou DPP. Činnosti výše uvedené pro mne představují spíše hobby a občasný přivýdělek, rozhodně ne tvrdý byznys, na kterém bych byl závislý, avšak např. cenová politika poněkud dražšího firewalkingu se řídí cenami spolku Bosá turistika, která mne tuto dovednost naučila.

  • Zdarma máte k dispozici katalog bosých výletů viz trasy-naboso.webnode.cz/
  • Záměrně zde nenajdete prodej nejrůznějších masážních pomůcek, koberečků či indoor hmatových chodníčků pro bosé nohy. To je nošení dříví do lesa. Stačí se zdarma zout a jít přírody.  Obdobně zde nenaleznete prodej bosé obuvi...

Hmatová stezka - návrh, realizace:

Nabízím zpracování návrhu hmatové stezky vč. dodání textů a obrázků pro výrobu informační cedule. Na základě takového návrhu pak můžete stezku relativně snadno zhotovit svépomocně anebo oslovit nějakou firmu (např. firmu zabývající se realizací zahrad), která stezku stavebně vybuduje.

Stručné informace:

Hmatová stezka mívá zpravidla šířku alespoň 1m. Jednotlivá pole s různými hmatovými povrchy bývají dlouhá nejméně 1m, přičemž ojedinělé méně příjemné povrchy by měly být kratší, než příjemné povrchy. Hmatových povrchů doporučuji nejméně 10. Takže taková "minimální" stezka, aby měla smysl, by dle mého názoru měla mít rozměry alespoň 10x1 m, s 10ti různými povrchy. 

Moje cena za návrh stezky (texty, náčrt, ev. foto)  je 3000 Kč čisté mzdy na DPP + náklady na případnou jízdu 4 Kč/km (z Prahy). Poté při realizaci se cena za běžný metr stezky, která je široká 1m, hrubě orientačně může pohybovat kolem 2000 - 3000 Kč v závislosti na volbě realizační firmy a na zvolených materiálech, přičemž dražší mateirály bývají obvykle trvanlivější. Cena lavičky začíná ca na 1500 Kč, cena informační cedule vč. grafických prací vyjde na ca 9000 Kč. Takže např. cena minimální stezky 10x1 m může vyjít orientačně na ca 35000 Kč (vč. návrhu a 2ks laviček).

Konstrukce, stavba  stezky bývá jednoduchá - sejmutí povrchu terénu do hloubky ca 10cm, štěrkový podklad, zahradnická folie proti prorůstání plevele a obrubníky (široká paleta - různé druhy dřeva, kamene, plastových či betonových obrubníků...). Poté již jen vyplnění polí požadovanými povrchy či prvky.

Jedná se o velmi drobný zásah do terénu, který zpravidla (ověřte si v konkrétním případě) nevyžaduje stavební povolení, st. ohlášení či nějakou certifikaci, k realizaci nebývá nutný ani odborný projekt či technická dokumentace. Stezka by však neměla mít pohyblivé části, prvky by neměly být vyšší než 30-40 cm a nemělo by se jednat o "dětské hřiště" atp. Ani nároky na realizační firmu nejsou nikterak vysoké - hmatová stezka je natolik jednoduchou stavbou, že se jí s úspěchem zhostí kterákoli stavební či zahradnická firma.

Referenční foto viz: turistikanaboso.rajce.idnes.cz/bosa_stezka_a_dilna_Mesice/

Firmy doporučené k výstavbě hmatových stezek:

Bosá turistika z.s., www.bosaturistika.cz

Zahradnické služby Měšice, p. Martin Smažil, Měšice u Prahy: www.zahradnicke-sluzby.eu/www.zahradnickesluzbymesice.cz/

Logo