Prameny, spolupráce

 

A) Prameny:

Odborná literatura:

Browmanová, Katy: Celým tělem naboso. Praha, DharmaGaia 2017. Anotace: Knížka o botách a o cvičení pro nohy a tělo. Dle mého názoru je psána nepříliš pochopitelným jazykem, s divným slovníkem a nepřesnou terminologií. Text působí nepřehledně, bez návazností, z celkem ca 200 stran je ca 60 nepříliš přínosnými přílohami a dokonce i naprosto zbytečnými duplicitami, a to vč. obrázků. Cviky zde uvedené vyžadují mnoho času i pomůcek, převážně v umělém prostředí (doma, ve fitness centru...), v praxi jsou nepříliš použitelné, uvítají je maximálně městští lidé, kteří neudělají ani krok bez zpevněné cesty. V knize se objevují i hrubé nedostatky a dle mne zcela chybné názory - např. že korektory prstů by se měly nosit pasivně nebo že by se přirozená dětská chůze po špičkách měla léčit. V knize zcela chybí základní rady, jak chodit naboso, vč. nutnosti změnit lokomoční stereotyp na tvrdém povrchu (!!). 

Gillanders, Ann: Reflexologie. Praha, Svojtka 2012. Anotace: Jde o podrobnou příručku reflexní terapie, kterou někteří považují za všelék (jako např. autorka knihy), jiní přinejmenším neupírají placebo efekt. Dá se však spolehlivě říci, že to, co člověku poskytuje reflexní terapie na lůžku či v křesle, to přirozeným způsobem poskytuje i chůze naboso v přírodním terénu, takže reflexní terapie je vlastně "hledání ztraceného". 

Howell, D.: Naboso. Praha, Mladá Fronta 2012. Anotace: Nejlepší kniha o bytí naboso od amerického podiatra. Názorné obrázky, přehledně členěné kapitoly a témata, odborná a přitom srozumitelná forma podání. Vše o nohách, o botách, o chození bez bot či v bosých botách, nechybí též 50 vypíchnutých důvodů, proč zout boty. Dá se říci, že je to Bible bosochodců. Zjistíte, že běžná obuv a klasická ortopedie jsou ve slepé uličce a zujete se.

Kol.aut.: Prehistorie. Praha, Euromedia 2010. Anotace: Rozměrná a bohatě ilustrovaná kniha o vzniku Země a života, o vývoji živých organizmů vč. člověka. Dozvíme se např., že po dvou (a samozřejmě naboso) chodili naši předkové již před ca 6ti miliony let a že nohy jsou evolučně vivinuty pro dlouhodobou a tvrdou práci. Logicky zjistíme, že dnešní teze, že nohy  je téměř stále zapotřebí chránit a podpírat, jsou nesmyslné.

Kračmar, B. a kol.: Fylogeneze lidské lokomoce. Praha, Univerzita Karlova - Karolinum 2016. Spoluautory či recenzenty jsou takové Kapacity, jako např. Dr. Vančata, Dr. Véle, Dr. Süss.  Anotace: Velice obsažná a nesmírně zajímavá odborná publikace, která má ca. 500 stran. Je psána ryze odborným, tj. takřka převážně latinským jazykem, základy latiny, biologie apod. jsou pro čtenáře nutné. Pojednává o fylogenezi lidské lokomoce, tj. o evoluci lidského pohybu od dob, kdy jsme před čtyřmi sty milionů let jako ryby vylezli (vyplazili se, vypleskali se) po břiše na souš, přes období přeměny čtyř ploutví v krátké slabé končetiny vedle těla, přes období přeměny ve 4 silné dlouhé končetiny pod tělem, až po vzpřímení člověka a současnou chůzi/běh po dvou nohách s přitaženým (addukovaným) palcem. Nechybí ani kapitoly o ontogenezi lidské lokomoce (vývoj jedince od narození po dospělost), o plavání, jízdě na kole, veslování, pohybu na invalidním vozíku, o lyžování či skialpinismu. Je též popisována kineziologie (mechanické zákonitosti) končetin  a postura (postoj těla) při sportu. Tato kniha, jako nejodbornější od českých autorů, zaslouží více popisu i z hlediska bosé lokomoce a dalších zajímavostí - viz níže *).

Larsen, Ch.: Zdravé nohy pro vaše dítě. Olomouc, Poznání 2009. Anotace: Velmi dobrá publikace, psaná odborně a srozumitelně lékařem. Kniha je zaměřena na dětské nohy a tzv. spirální dynamiku nohou. Nechybí mnoho názorných nákresů a fotografií. Dozvíte se opět mnoho informací o nohách, o botách, o vadách nohou. Velkou část knihy tvoří hry a cviky, které napomáhají ke získání zdravých nohou zábavnou formou. 

Liebermann, D. E.: Příběh evoluce, zdraví a nemoci lidského těla. Příbram, Jan Melvil Publishing 2016. Anotace: Nesmírně zajímavá publikace, psaná odborníkem na slovo vzatým. Má ca 500 stran a je psána srozumitelně, čtivě. I toto dílo jednoznačně potvrzuje škodlivost nošení bot a prospěšnost chození naboso. Dozvíte se o lidoopech a lidech (vzpřímení, strava, lov a sběr, velké mozky, kultura), o zemědělství a průmyslové revoluci (pokrok a dysevoluce, zemědělství, průmysl), o přemíře energie, o důsledcích nepoužívání částí těl, o úskalích a novosti a pohodlí či o přežití zdatnějších.

McDougall, Ch.: Zrozeni k běhu. Praha, Mladá Fronta 2013. Anotace: Jde o čtivé běžecké příběhy, mj. z indiánského prostředí. Volným vyprávěním se též dozvídáme něco o fungování nohou, o obchodních praktikách světových výrobců klasické obuvnické tortury. Celá kniha v zásadě vyústí v závěr, že lidský organizmus je evolučně vyvinut k vytrvalostnímu běhání naboso a že když tuto činnost člověk nemá anebo používá komplikované (a zdraví škodlivé) klasické boty, tak tělo trpí. 

Ober, C. a kol.: Uzemnění. Brno, CPress 2016. Anotace: Populárně naučnou formou se dozvídáme, že lidské tělo je evolučně přizpůsobeno bioelektrickému poli Země, tj. že po miliony let se organizmus a veškeré mechanismy v něm (vč. imunity) vyvíjely propojeny se Zemí, tj. elektricky uzemněny. I formou příběhů konkrétních lidí se lze dozvědět, jak ohromnou řadu neduhů a nemocí lze vyléčit či zmírnit, uzemní-li se moderní člověk (např. chůzí naboso), který jinak běžně žije na izolovaných podlahách a izolovaných podrážkách.

Sandler, M.: Bosé běhání. Praha, Mladá Fronta 2015. Anotace: Výborná a podrobná učebnice, jak chodit a hlavně běhat zdravě naboso. Mnoho informací o nohách, o botách, o bosé chůzi a běhání. Mnoho náčrtů a fotografií, text je hezky členěn do tématických celků, je srozumitelně psaný. Dá se říci, že je to Bible bosoběžců. Kromě ryze bosé tématiky se dozvíte mnoho informací i o běhání jako takovém, vč. tréninku, relaxace atp.

Slouka, I.: Ne-li bosky, z nohou trosky. Praha, Freetimepublishing 2014. Anotace: Vtipná a přitom obsažná knížka o nohách, o botách, o chůzi naboso. Je z počátků masovějšího bosochodectví v ČR, psaná z pohledu bosochodce a otce dvou malých dětí. V současné době je poněkud  překonána resp. nahrazena stránkami www.TuristikaNaboso.cz, alespoň co se týče odborných informací. Pro děti tam jsou však uvedeny bosé povídky a písničky. Je k sehnání pouze v elektronické podobě, např. na www.palmknihy.cz (placená) nebo zdarma u autora (mail.kontakt na stránkách TuristikaNaboso.cz). 

Slouka, I. a kol.: Studium výuky prostorové orientace zrakově postižených. Brno, Tribun EU 2013. Anotace: Jde o metodickou příručku pro výuku prostorové orientace a samostatného pohybu nevidomých a slabozrakých, lidově řečeno o výuku chůze s bílou holí. Byla vydána v malém nákladu pro školitele - Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR. Součástí je kapitola o přínosech bosé chůze pro nevidomé a slabozraké a o vhodnosti nošení bosé obuvi pro tuto skupinu osob s postižením. K dostání je zdarma u autora v elektronické podobě (mail.kontakt na stránkách TuristikaNaboso.cz).

Veselý, J.: Jsme zrozeni k chůzi? Olomouc, Fontána 2014. Anotace: Kniha pojednává povídavou formou o tom, jak je pro celkové zdraví člověka nutná a jak je veskrze uzdravující "prachobyčejná" chůze, a to v bosých botách či naboso. Text je bohužel psán poněkud lidovým jazykem a tzv. en bloc, prakticky bez členění na tématické celky. V textu nechybí ani komentáře typu "wow, hahaha" apod., což bohužel ještě více snižuje celkovou hodnotu knihy. 

Veselý, J.: Dynamická chůze. Olomouc, Fontána 2007. Anotace: Kniha pojednává povídavou formou o tom, jak je pro celkové zdraví člověka nutná a jak je veskrze uzdravující "prachobyčejná" chůze, a to v bosých botách či naboso. Autor se věnuje též dalším tématům, jako je dýchání, stravování, spánek, ostatní části těla apod. Text je bohužel psán poněkud lidovým jazykem a tzv. en bloc, prakticky bez členění na tématické celky. V textu nechybí ani komentáře typu "wow, hahaha" apod., což bohužel ještě více snižuje celkovou  hodnotu knihy. 

 

Krásná literatura:

Dušan, P.: Mezi kluky na vsi. Praha, Novina 1930. Anotace: Dobrodružné chlapecké příběhy. Nechybí kapitolka, kde se píše o tom, že i na podzim chodili kluci v jinovatce bosí a naopak se posmívali těm, kteří jako zhýčkaní a neotužilí museli mít boty. Kniha je ze 30. let 20. století a je zde krásně vidět, jak snadno se ve spoleřčnosti posouvá hranice toho, co je takzvaně normální. Dnes se naopak posmívá obutá (a nevědomky trpící) většina těm, kteří žijí zdravě naboso.

 

*) Pokračování anotace knihy "Fylogeneze lidské lokomoce"

V knize Fylogeneze lidské lokomoce se dozvíme následující zajímavosti a fakta:

Nohy

 • Addukce palce - palec u nohy ztratil svou úchopovou funkci a nyní slouží zejména k lepšímu odrazu.
 • Noha jako geniální výtvor přírody - člověk má ruku opice, ale noha je specificky lidská. Má kognitivní funkci, má ohmatávat svět, nahmatávat a uchopovat terén a stimulovat tak posturu. Noha je doslova druhově jedinečný evoluční produkt, pro bipedii vyvíjený ca 6 milionů let, který umožňuje nejefektivnější lokomoci na pevném povrchu. Je nejdokonalejší strukturou  pro bipedální lokomoci, vč. schopnosti odvíjení plosky po podložce. Mobilizace plosky nohy je nezastupitelnou součástí komplexní léčby pohybové soustavy.  (I z toho můžeme snadno odvodit, že přehnaně chránit, podpírat a znehybňovat tento geniální produkt evoluce v botách je v drtivě většině případů naprostý nesmysl, zatímco chůze naboso zejména v přírodním terénu je veskrze prospěšná.)
 • Proč bipedie? - Dosud se přesně neví, proč se člověk postavil na zadní končetiny. Ze spekulací, tzv. fylogenetických pohádek, jmenujme např. potřeba vidět krajinu (nejen) v hluboké trávě či bažině, potřeba dosáhnout na plody keřů, snížit intenzitu oslunění těla, zvětšit se v očích šelem či uvolnit si přední končetiny pro manipulaci. 

Chůze a běhání naboso vs. v obuvi

 • Chůze s tlumiči - chůze v běžné sportovní obuvi (tj. s tlumiči na patě, gelové vložky atp.) neposkytuje člověku oporu pro vytvoření  puncta fixa, tj. je tlumena opěrná funkce končetiny resp. vytváření opěrných bodů. Punctum fixum (opěrný bod) resp. jeho formování se jako červená nit províjí celou knihou jako základní stavební kámen lokomoce. Tlumení vytváření opěrných bodů autoři popisují jako posturální diskomfort při lokomoci. K tlumení při chůzi stačí (při správném stylu chůze) tukové polštáře pod patou. 
 • Chůze přes špičku - bosí lidé chodí na tvrdém povrchu přes špičku nebo naplocho, většinou ne přes patu. (Ovšem i přes patu se dá chodit, ovšem měkce, aby stačil tukový polštář pod patou). Ovšem z knihy vyplývá, že chůze přes špičku vychází, obdobně jako běh přes špičku, z fylogenetických základů a tedy se ji lze snadno naučit a není zapotřebí další  průběžná fixace. 
 • Běh přes špičku - běh přes špičku, tedy bez primárního impaktu paty se zemí, je výslovně popisován jako přirozený, dokonce jako (po chůzi) "druhý bazální lokomoční vzor člověka, 2. lokomoční stereotyp pletence pánevního", který má fylogenetické základy a tedy se lehce naučí a není potřeba jej průběžně fixovat. Běh přes patu v klasických běžeckých botách je popsán jako více namáhavý. 

Další zajímavosti; dozvíme se, proč...

 • ... se mořští savci jako delfín či vorvaň vlní vertikálně a mají horizontální ploutev;
 • ... psa předbíhá jeho zadek;
 • ... nám při zbystřené pozornosti strne hlava;
 • ... při chůzi máváme rukama;
 • ... kůň chodí po čtyřech prstech;
 • ... je lidské tělo přizpůsobeno pro vytrvalostní běh;
 • ... je lenost jako ekonomická tendence hybným faktorem lidského pokroku;
 • a další.

B) Spolupráce

Spolupracuji s:

- Klubem českých turistů kct.cz/bosa-turistika

- Lesy ČR - lesní pedagogika www.lesnipedagogika.cz/

- zámkem Loučeň,

- Kudyznudy.cz www.kudyznudy.cz

- Rokling.cz - zmapované rokle, mnohé vhodné i pro bosou turistiku www.rokling.cz